Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Lhota pod Libčany
Název změna č. 5 ÚPSÚ Lhota pod Libčany
Typ dokumentu Územní plán
Obec Lhota pod Libčany
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 20. 6. 2011
Účinnost OOP 6. 7. 2011
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=1016190&RC_ZMENY=6
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Lhota pod Libčany (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Lhota pod Libčany

Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska 20129/UP/2009/ Cej
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení 25. 1. 2010
Poznámka schválení pořízení: 12.12.2007
Návrh
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka připomínky ústně
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 1953/UP/2011/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 2. 2. 2011
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 3. 5. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka