Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Lhota pod Libčany
Typ dokumentu Územní plán
Obec Lhota pod Libčany
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=25353641
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Lhota pod Libčany (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Lhota pod Libčany

Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska 13207/UP/2015/Sl
Datum stanoviska 6. 5. 2015
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 17. 6. 2015
Poznámka schválení pořzení: 5.5.2014
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK-4719/UP2017/Hg
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 3. 2. 2017
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 6. 1. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 12885/UP/2018
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 11. 4. 2018
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 9. 7. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-19503/UP/2018
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 10. 7. 2018
Poznámka