Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Lhota pod Libčany
Typ dokumentu Územní plán
Obec Lhota pod Libčany
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ HK
Datum vydání OOP 25. 6. 1997
Účinnost OOP 15. 7. 1997
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=1016190
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Falta Bedřich
Území
Lhota pod Libčany (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Lhota pod Libčany

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 16. 7. 1993
Poznámka schválení pořízení: 25.2.1993
Souborné stanovisko
Název
Referent
Datum 21. 8. 1994
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka