Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Lhota pod Libčany
Název změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany
Typ dokumentu Územní plán
Obec Lhota pod Libčany
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 21. 12. 2011
Účinnost OOP 6. 1. 2012
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=1016190&RC_ZMENY=5
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Lhota pod Libčany

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Plecháč
Datum schválení 13. 12. 2010
Poznámka schválení pořízení: 31.3.2010
Návrh
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 9678/UP/2011/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 25. 7. 2011
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 10. 11. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka