Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Lhota pod Libčany
Název změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany
Typ dokumentu Územní plán
Obec Lhota pod Libčany
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 21. 2. 2011
Účinnost OOP 24. 3. 2011
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=08110
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Lhota pod Libčany (obec)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
111540_1 zrušeno zcela 14. 1. 2012 ke dni 14.1.2012 zrušena Krajským úřadem v celém rozsahu! -

Seznam dokumentací vztažených k obci Lhota pod Libčany

Zadání
V evidenci ÚPD od 2011
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 3. 9. 2011
Poznámka schválení pořízení: ?
Návrh
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska 8639/UP/2012/Hg
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 31. 5. 2012
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka 22123/UP/2010/Hg - první metodické stanovisko