Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Lhota pod Libčany
Název změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany - pokračování na základě zrušené zm. č. 4
Typ dokumentu Územní plán
Obec Lhota pod Libčany
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel fyzická osoba - Ing. arch. Karel Novotný
Datum vydání OOP 11. 2. 2013
Účinnost OOP 27. 2. 2013
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=1016190&RC_ZMENY=7
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Lhota pod Libčany (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Lhota pod Libčany

Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 11. 2. 2013
Poznámka stejné jako u zrušené změny č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany
(schválení pořízení: 25.7.2005)
Návrh
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska 8639/UP/2012/Hg
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 31. 5. 2012
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18581/UP/2012/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 12. 11. 2012
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka