Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 4 ÚP Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 30. 4. 2020
Účinnost OOP 15. 5. 2020
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=31133670&RC_ZMENY=5
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Dobruška
změna č. 2 ÚP Dobruška
Poznámka zkrácený postup archivována změna i ÚZ
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Dobruška (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobruška ÚP Dobruška 16. 12. 2015 ano ano ano ano ano ano
Dobruška RP městské památkové zóny 26. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 4 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 3 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 2 ÚPM Dobruška 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Dobruška ÚPM Dobruška 16. 12. 2002 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 4 ÚP Dobruška 30. 4. 2020 ano ano ano ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚP Dobruška 3. 7. 2018 ano ano ano ano ano ano
Dobruška ÚS1 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 1 ÚPM Dobruška 4. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 16. 9. 2019
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 7307/UP/2020
Referent Lucie Panušová
Datum stanoviska 11. 3. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 29. 1. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 42905/UP/2019
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 29. 1. 2020
Poznámka