Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 16. 12. 2015
Účinnost OOP 31. 12. 2015
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=31133670
MINIS ne
SEA ano
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPM Dobruška
změna č. 1 ÚPM Dobruška
změna č. 2 ÚPM Dobruška
a dalších 3 dokumentací ...
Dokumentace je nahrazena změna č. 2 ÚP Dobruška
Poznámka
Architekti
Hysek Oldřich
Území
Dobruška (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobruška ÚPSÚ Dobruška 7. 10. 1991 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 1 ÚPSÚ Dobruška 28. 6. 1993 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška 14. 11. 1994 ne ne ne ne ano
Dobruška doplněk 1 ÚPSÚ Dobruška 11. 12. 1995 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚPM Dobruška 16. 12. 2002 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 1 ÚPM Dobruška 4. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPM Dobruška 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 3 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 4 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška RP městské památkové zóny 26. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum schválení 7. 10. 2010
Poznámka schválení pořízení: 1.3.2010
Návrh
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska 11657/UP/2012/Tov
Referent Veronika Tovarová
Datum metodického stanoviska 9. 7. 2012
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 15. 6. 2012
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 3036/UP/2013/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 27. 3. 2014
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka 12/2013 § 50 odst. 7 - zpětvzetí žádosti, Smolová
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 10. 6. 2015
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 15787/UP/2015/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 5. 6. 2015
Poznámka 1. VP:21.5.2014, 6797/UP/2014/Sm 20.5.2014
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 28721/UP/2015
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 31. 10. 2014
Poznámka 1. VP: 16059/UP/2014/Sm, 1.10.2014