Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPM Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel město
Datum vydání OOP 16. 12. 2002
Účinnost OOP 1. 3. 2003
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=22341102
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Dobruška
změna č. 1 ÚPSÚ Dobruška
změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška
a dalších 1 dokumentací ...
Dokumentace je nahrazena ÚP Dobruška
Poznámka
Architekti
Hučík Milan
Území
Dobruška (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobruška ÚPSÚ Dobruška 7. 10. 1991 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 1 ÚPSÚ Dobruška 28. 6. 1993 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška 14. 11. 1994 ne ne ne ne ano
Dobruška doplněk 1 ÚPSÚ Dobruška 11. 12. 1995 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚPM Dobruška 16. 12. 2002 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 1 ÚPM Dobruška 4. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPM Dobruška 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 3 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 4 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška RP městské památkové zóny 26. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Zadání
V evidenci ÚPD od 2000
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 26. 3. 2001
Poznámka schválení pořízení: 28.3.2000
Souborné stanovisko
Název
Referent
Datum 20. 5. 2002
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 13. 12. 2002
Datum veřejného projednávání
Poznámka