Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název RP městské památkové zóny
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel město
Datum vydání OOP 26. 6. 2006
Účinnost OOP 17. 7. 2006
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=48005312
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Dobruška
Poznámka ukončení platnosti na základě účinnost ÚP Dobruška 31.12.2015
Architekti
Hučík Milan
Území
Dobruška (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobruška ÚPSÚ Dobruška 7. 10. 1991 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 1 ÚPSÚ Dobruška 28. 6. 1993 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška 14. 11. 1994 ne ne ne ne ano
Dobruška doplněk 1 ÚPSÚ Dobruška 11. 12. 1995 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚPM Dobruška 16. 12. 2002 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 1 ÚPM Dobruška 4. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPM Dobruška 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 3 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 4 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška RP městské památkové zóny 26. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Zadání
V evidenci ÚPD od 2004
Číslo jednací stanoviska 9371/RR/2004/Bř
Datum stanoviska
Referent Radka Veselá
Datum schválení 19. 4. 2004
Poznámka schválení pořízení: 5.6.2003
Koncept
Zahájení prací
Číslo jednací stanoviska 27517/RR/2004/Bř
Referent Radka Veselá
Datum stanoviska
Poznámka
Souborné stanovisko
Název 18133/RR/2005/Bř
Referent Radka Veselá
Datum 22. 8. 2005
Poznámka
Návrh
V evidenci od 2006
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radka Veselá
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska 9355/RR/2006/Bř
Referent Radka Veselá
Datum stanoviska 29. 4. 2006
Datum veřejného projednávání
Poznámka