Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 2 ÚP Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 3. 7. 2018
Účinnost OOP 18. 7. 2018
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=31133670&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Dobruška
Dokumentace je nahrazena změna č. 4 ÚP Dobruška
Poznámka archivována změna i ÚZ
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Dobruška (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobruška ÚPSÚ Dobruška 7. 10. 1991 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 1 ÚPSÚ Dobruška 28. 6. 1993 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška 14. 11. 1994 ne ne ne ne ano
Dobruška doplněk 1 ÚPSÚ Dobruška 11. 12. 1995 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚPM Dobruška 16. 12. 2002 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 1 ÚPM Dobruška 4. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPM Dobruška 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 3 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 4 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška RP městské památkové zóny 26. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 26. 4. 2017
Poznámka schválení pořízení: 7.9.2016
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 17. 10. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-995/UP/2018/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 15. 2. 2018
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 4. 4. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-6868/UP/2018/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 27. 3. 2018
Poznámka