Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Dobruška
Název změna č. 1 ÚPM Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel město
Datum vydání OOP 4. 4. 2005
Účinnost OOP 21. 4. 2005
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny.asp?RC_UPD=22341102&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Dobruška
Poznámka
Architekti
Hučík Milan
Území
Dobruška (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobruška ÚPSÚ Dobruška 7. 10. 1991 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 1 ÚPSÚ Dobruška 28. 6. 1993 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška 14. 11. 1994 ne ne ne ne ano
Dobruška doplněk 1 ÚPSÚ Dobruška 11. 12. 1995 ne ne ne ne ano
Dobruška ÚPM Dobruška 16. 12. 2002 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 1 ÚPM Dobruška 4. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPM Dobruška 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 3 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 4 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška RP městské památkové zóny 26. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Zadání
V evidenci ÚPD od 2004
Číslo jednací stanoviska 9372/RR/2004/Bř
Datum stanoviska
Referent Radka Veselá
Datum schválení 19. 4. 2004
Poznámka schválení pořízení: 5.6.2003
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radka Veselá
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska 6388/RR/2005/Bř
Referent Radka Veselá
Datum stanoviska 28. 2. 2005
Datum veřejného projednávání
Poznámka