Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Police nad Metují
Název změna č. 1 ÚPM Police nad Metují
Typ dokumentu Územní plán
Obec Police nad Metují
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel město
Datum vydání OOP 29. 9. 2005
Účinnost OOP 18. 10. 2005
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny.asp?RC_UPD=12066287&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Police nad Metují
Poznámka
Architekti
Falta Bedřich
Území
Police nad Metují (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Police nad Metují

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Police nad Metují ÚPM Police nad Metují 14. 10. 1999 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 1 ÚPM Police nad Metují 29. 9. 2005 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 2 ÚPM Police nad Metují 8. 9. 2010 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 3 ÚPM Police nad Metují 22. 6. 2011 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují ÚP Police nad Metují 25. 9. 2014 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 2 ÚP Police nad Metují ne ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 1 ÚP Police nad Metují 27. 1. 2021 ano ne ne ne ano
Police nad Metují ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 3 ÚP Police nad Metují 19. 4. 2021 ano ne ne ne ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 24. 4. 2003
Poznámka schválení pořízení: 23.4.2003
Návrh
V evidenci od 2005
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Hofmanová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska 15509/RR/2005/Hof
Referent Pavla Hofmanová
Datum stanoviska 23. 6. 2005
Datum veřejného projednávání
Poznámka