Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 3 ÚP Police nad Metují
Typ dokumentu Územní plán
Obec Police nad Metují
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 19. 4. 2021
Účinnost OOP 6. 5. 2021
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=62934511&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje změna č. 1 ÚP Police nad Metují
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Území
Velká Ledhuje (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Police nad Metují

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Police nad Metují ÚPM Police nad Metují 14. 10. 1999 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 1 ÚPM Police nad Metují 29. 9. 2005 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 2 ÚPM Police nad Metují 8. 9. 2010 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 3 ÚPM Police nad Metují 22. 6. 2011 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují ÚP Police nad Metují 25. 9. 2014 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 2 ÚP Police nad Metují ne ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 1 ÚP Police nad Metují 27. 1. 2021 ano ne ne ne ano
Police nad Metují ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 3 ÚP Police nad Metují 19. 4. 2021 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 4 ÚP Police nad Metují 16. 12. 2021 ano ne ne ne ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2020
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 24. 6. 2020
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 24.6.2020
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 35596/UP/2020
Referent Alexandr Keller
Datum stanoviska 18. 3. 2021
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 12. 1. 2021
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Petra Havlová
Datum stanoviska
Poznámka