Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Police nad Metují
Název změna č. 3 ÚPM Police nad Metují
Typ dokumentu Územní plán
Obec Police nad Metují
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 22. 6. 2011
Účinnost OOP 16. 7. 2011
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=12066287&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Police nad Metují
Poznámka
Architekti
Falta Bedřich
Území
Police nad Metují (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Police nad Metují

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Police nad Metují ÚPM Police nad Metují 14. 10. 1999 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 1 ÚPM Police nad Metují 29. 9. 2005 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 2 ÚPM Police nad Metují 8. 9. 2010 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 3 ÚPM Police nad Metují 22. 6. 2011 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují ÚP Police nad Metují 25. 9. 2014 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 2 ÚP Police nad Metují ne ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 1 ÚP Police nad Metují 27. 1. 2021 ano ne ne ne ano
Police nad Metují ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 3 ÚP Police nad Metují 19. 4. 2021 ano ne ne ne ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Plecháč
Datum schválení 1. 12. 2010
Poznámka schválení pořízení: 24.6.2009
Návrh
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 6387/UP/2011/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 11. 4. 2011
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 7. 6. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka