Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Police nad Metují
Typ dokumentu Územní plán
Obec Police nad Metují
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 27. 1. 2021
Účinnost OOP 12. 2. 2021
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=62934511&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ano
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Police nad Metují
Dokumentace je nahrazena změna č. 3 ÚP Police nad Metují
Poznámka
Architekti
Metelka Pavel
Území
Police nad Metují (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Police nad Metují

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Police nad Metují ÚPM Police nad Metují 14. 10. 1999 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 1 ÚPM Police nad Metují 29. 9. 2005 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 2 ÚPM Police nad Metují 8. 9. 2010 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 3 ÚPM Police nad Metují 22. 6. 2011 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují ÚP Police nad Metují 25. 9. 2014 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 2 ÚP Police nad Metují ne ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 1 ÚP Police nad Metují 27. 1. 2021 ano ne ne ne ano
Police nad Metují ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 3 ÚP Police nad Metují 19. 4. 2021 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 4 ÚP Police nad Metují 16. 12. 2021 ano ne ne ne ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2017
Číslo jednací stanoviska KUKHK–15476/UP/2017
Datum stanoviska 30. 5. 2017
Referent Martin Herzog
Datum schválení 6. 9. 2017
Poznámka schválení pořízení: 17.12.2016
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK–10749/UP/2019
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 26. 6. 2019
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 23. 5. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 15476/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 26. 8. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 3. 11. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka