Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Dobruška
Název změna č. 1 ÚP Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=31133670&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území
Křovice (katastr)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
137466_1 nedokončeno 25. 3. 2019 zrušení pořízení: ZM 07/04/2019 -

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska KUKHK - 12998/UP/2016/Pro
Datum stanoviska 14. 4. 2016
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 13. 6. 2016
Poznámka schválení pořízení : 7.3.2016
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 11. 11. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka