Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Dobruška
Název změna č. 1 ÚP Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=31133670&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území
Křovice (katastr)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
137466_1 nedokončeno 25. 3. 2019 zrušení pořízení: ZM 07/04/2019 -

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Dobruška změna č. 4 ÚP Dobruška 30. 4. 2020 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 2 ÚP Dobruška 3. 7. 2018 ano ano ano ano ano ano
Dobruška ÚP Dobruška 16. 12. 2015 ano ano ano ano ano ano
Dobruška RP městské památkové zóny 26. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 4 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 3 ÚPM Dobruška 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Dobruška změna č. 2 ÚPM Dobruška 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Dobruška ÚPM Dobruška 16. 12. 2002 ano ano ano ano ano ano
Dobruška doplněk 1 ÚPSÚ Dobruška 11. 12. 1995 ne ne ne ne ano
Dobruška změna č. 2 ÚPSÚ Dobruška 14. 11. 1994 ne ne ne ne ano
Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska KUKHK - 12998/UP/2016/Pro
Datum stanoviska 14. 4. 2016
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 13. 6. 2016
Poznámka schválení pořízení : 7.3.2016
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 11. 11. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka