Dokumentace | Archiv - změna č. 1 ÚPO Batňovice (15. 2. 2010) - nahrazeno dokumentací ÚP Batňovice

Archivováno
1. 8. 2010
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano

Seznam dokumentací vztažených k obci Batňovice

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Batňovice ÚPO Batňovice 12. 10. 1999 ne ne ne ne ano
Batňovice ÚP Batňovice 17. 8. 2016 ano ano ano ano ano   ano ano
Batňovice změna č. 1 ÚPO Batňovice 15. 2. 2010 ano ano ano ano ano ano
Batňovice ÚPO Batňovice 25. 4. 2006 ano ano ano ano ano ano
1