Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Křinice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Křinice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP 17. 6. 2009
Účinnost OOP 9. 7. 2009
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=93891541
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPO Křinice
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Křinice
Poznámka zpráva o uplatňování ÚP Křinice: 6/2013, nevyplynula změna (v době zprávy o uplatňování již byla rozpracovaná zm. č. 1), metodické sdělení ke zprávě: 11797/UP/2013/Sm, ze dne 21.6. 2. zpráva o uplatňování ÚP Křinice: 3/2017, Sm, nevyplývá změna,schválena: 10.5.2017
Architekti
Petrů Ivana
Území
Křinice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Křinice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2008
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum schválení 19. 3. 2008
Poznámka schválení pořízení: 7.2.2007
Návrh
V evidenci od 2009
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 754/UP/2009/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 14. 1. 2009
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 19. 5. 2009
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka