Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Křinice
Název změna č. 3 ÚP Křinic
Typ dokumentu Územní plán
Obec Křinice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=93891541&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Petrů Ivana (Atelier aAurum s. r. o.)
Území
Křinice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Křinice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 24.4.2019
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 25. 8. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka