Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Křinice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Křinice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP 20. 8. 2015
Účinnost OOP 4. 9. 2015
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=93891541&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Křinice
Poznámka archivován i PS po 1. změně
Architekti
Petrů Ivana
Území
Křinice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Křinice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 22. 4. 2013
Poznámka připomínky ústně
schválení pořízení: 23.2.2011
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska 5786/UP/2014/Sm
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska 12. 5. 2014
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 17. 4. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 20344/UP/2014/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 3. 12. 2014
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 5. 5. 2015
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 12662/UP/2015/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 29. 4. 2015
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 16215/UP/2015/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 10. 6. 2015
Poznámka