Dokumentace | Archiv - změna č. 3 ÚPSÚ Nechanice (16. 4. 2004) - nahrazeno dokumentací ÚP Nechanice

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Nechanice