Dokumentace | Archiv - změna č. 4 ÚPSÚ Nechanice (30. 3. 2006) - nahrazeno dokumentací ÚP Nechanice

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Nechanice