Dokumentace | Archiv - změna č. 1 ÚPSÚ Nechanice (25. 6. 1998) - nahrazeno dokumentací ÚP Nechanice

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty

Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Nechanice