Dokumentace | Archiv - změna č. 2 ÚPSÚ Nechanice (7. 12. 2000) - nahrazeno dokumentací ÚP Nechanice

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Nechanice