Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 4 ÚP Dobruška
Typ dokumentu Územní plán
Obec Dobruška
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 30. 4. 2020
Účinnost OOP 15. 5. 2020
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=31133670&RC_ZMENY=5
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Dobruška
změna č. 2 ÚP Dobruška
Poznámka zkrácený postup archivována změna i ÚZ
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Dobruška (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Dobruška

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 16. 9. 2019
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 7307/UP/2020
Referent Lucie Panušová
Datum stanoviska 11. 3. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 29. 1. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 42905/UP/2019
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 29. 1. 2020
Poznámka