Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Vitiněves
Typ dokumentu Územní plán
Obec Vitiněves
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec - Ing. arch. Baťa
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=24070376
MINIS ne
SEA ano
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Koutová Alena (SÚRPMO a.s.)
Území
Vitiněves (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vitiněves

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 19. 12. 2016
Poznámka schválení pořízení: 2.11.2015
Návrh
V evidenci od 2018
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 3. 5. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK–33074/UP/2018 - nesouhlas
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 5. 11. 2018
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) KUKHK–36703/UP/2016
Referent Martin Herzog
Datum potvrzení 18. 10. 2019
Poznámka