Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název RP Vitiněves, lokalita Hradčany
Typ dokumentu Regulační plán
Obec Vitiněves
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=18291
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Vitiněves

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení
Poznámka