Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Vysoká Srbská
Název změna č. 1 ÚP Vysoká Srbská
Typ dokumentu Územní plán
Obec Vysoká Srbská
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=23987979&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Vysoká Srbská (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vysoká Srbská

Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska 30723/UP/2015/Hg
Datum stanoviska 27. 11. 2015
Referent Martin Herzog
Datum schválení 13. 6. 2016
Poznámka na základě zprávy o uplatňování ÚP, 11/2015
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK–38678/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 13. 2. 2018
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 11. 1. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18902/UP/2019
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 1. 7. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 8. 7. 2021
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 19603/ UP/2021
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska 28. 6. 2021
Poznámka 1. VP: 3.7.2020 KUKHK-17074/UP/2020/Tov 7.7.2020
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-33347/UP/2021
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska 15. 11. 2020
Poznámka po 1. VP: KUKHK-10570/UP/2019/Tov 5.11.2020