Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Vysoká Srbská
Typ dokumentu Územní plán
Obec Vysoká Srbská
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 18. 3. 2022
Účinnost OOP 1. 4. 2022
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=23987979&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Vysoká Srbská
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Vysoká Srbská (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vysoká Srbská

Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska 30723/UP/2015/Hg
Datum stanoviska 27. 11. 2015
Referent Martin Herzog
Datum schválení 13. 6. 2016
Poznámka na základě zprávy o uplatňování ÚP, 11/2015
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK–38678/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 13. 2. 2018
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 11. 1. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18902/UP/2019
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 1. 7. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 8. 7. 2021
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 19603/ UP/2021
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska 28. 6. 2021
Poznámka 1. VP: 3.7.2020 KUKHK-17074/UP/2020/Tov 7.7.2020
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-33347/UP/2021
Referent Veronika Tovarová
Datum stanoviska 15. 11. 2020
Poznámka po 1. VP: KUKHK-10570/UP/2019/Tov 5.11.2020