Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Vysoká Srbská
Typ dokumentu Územní plán
Obec Vysoká Srbská
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 9. 12. 2011
Účinnost OOP 30. 12. 2011
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=23987979
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka zpráva o uplatňování ÚP Vysoká Srbrská, 30723/UP/2015/Hg , 27.11.2015,vyplývá změna č. 1, schválena: 13-.6.2016
Architekti
Jirásek Tomáš
Území
Vysoká Srbská (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vysoká Srbská

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 24. 11. 1999
Poznámka
Souborné stanovisko
Název 12020/RR/2001/OkU Na
Referent
Datum
Poznámka
Pokyny pro zpracování návrhu
Datum schválení 13. 7. 2007
Návrh
V evidenci od 209
Číslo jednací metodického stanoviska 4222/UP/2011/Hg
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka 6969/UP/2009/Hg - první metodika
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 16732/UP/2011/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 16. 9. 2011
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 9. 12. 2011
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka