Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Bačetín
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bačetín
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 19. 6. 2017
Účinnost OOP 4. 7. 2017
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=92771546
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPO Bačetín
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Bačetín
Poznámka 1. zpráva o uplatňování ÚP Bačetín, 9/2021, nevyplývá změna, schválena 13.12.2021
Architekti
Novotný Karel
Území
Bačetín (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bačetín

Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 3. 11. 2014
Poznámka schválení pořízení: 25.11.2013
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 4. 2. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-25788/UP/2016/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 3. 8. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 9. 1. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK–531/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 4. 1. 2017
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK–10379/UP/2017, KUKHK–12100/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 30. 3. 2017
Poznámka