Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Bačetín
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bačetín
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Dobruška
Datum vydání OOP 16. 12. 2021
Účinnost OOP 31. 12. 2021
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=92771546&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Bačetín
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Novotný Karel
Území
Bačetín (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bačetín

Zadání
V evidenci ÚPD od 2020
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 13.1.2021
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 11. 10. 2021
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 29971/UP/2021/Hav
Referent Petra Havlová
Datum stanoviska 19. 11. 2021
Poznámka