Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žďár nad Metují
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 30. 9. 2013
Účinnost OOP 15. 10. 2013
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=33382815&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Žďár nad Metují
Poznámka do archivu předán i PS po změně č. 1 ÚP Žďár nad Metují, archivován: 23.4.2015
Architekti
Petrů Ivana (Atelier Aurum, s. r. o.)
Území
Žďár nad Metují (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Žďár nad Metují

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska 11798/UP/2012
Datum stanoviska
Referent Veronika Tovarová
Datum schválení 24. 8. 2012
Poznámka schválení pořízení: 6.4.2012
výsledkem zprávy o uplatňování ÚP ze dne 24.8.2012
Návrh
V evidenci od 2013
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 15. 3. 2013
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 7615/UP/2013/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 30. 4. 2013
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 6. 9. 2013
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 14809/UP/2013/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 9. 9. 2013
Poznámka