Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Žďár nad Metují
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žďár nad Metují
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 8. 8. 2008
Účinnost OOP 27. 8. 2008
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=33382815
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují
Poznámka 1. zpráva o uplatňování ÚP: 24.8.2012 2. zpráva o uplatňování ÚP, 7/2017, HG, neplyne změna, schválena: 9.10.2017
Architekti
Růžičková Vendulka
Území
Žďár nad Metují (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Žďár nad Metují

Zadání
V evidenci ÚPD od 2007
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 18. 5. 2007
Poznámka schválení pořízení: 21.11.2005
Návrh
V evidenci od 2007
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18687/UP/2007/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 19. 11. 2007
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 29. 5. 2008
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka