Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Žďár nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žďár nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 16. 12. 2009
Účinnost OOP 4. 1. 2010
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=93189637
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPSÚ Žďár nad Orlicí
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Žďár nad Orlicí
Poznámka 1.zpráva o uplatňování - 10/2013, Smolová, nevyplývá potřeba změny, schválena 11.12.2013 2.zpráva o uplatňování - 10/2017, Smolová, nevyplývá potřeba změny
Architekti
Vojtěch Milan
Území
Žďár nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Žďár nad Orlicí

Zadání
V evidenci ÚPD od 2008
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 16. 12. 2008
Poznámka schválení pořízení: 12.12.2007
Návrh
V evidenci od 2009
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 17777/UP/2009/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 23. 9. 2009
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 8. 12. 2009
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka