Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Žďár nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žďár nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 8. 3. 2017
Účinnost OOP 23. 3. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=93189637&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Žďár nad Orlicí
Poznámka archivován i PS po změně č. 1
Architekti
Vojtěch Milan
Území
Žďár nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Žďár nad Orlicí

Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 15. 3. 2016
Poznámka schválení pořízení: 15.9.2015
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 29. 7. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-31053/UP/2016/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 3. 10. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) KUKHK-36330/UP/2016/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum potvrzení 7. 11. 2016
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 4. 1. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-41425/UP/2016/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 2. 1. 2017
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-5683/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 13. 2. 2017
Poznámka