Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Žďár nad Orlicí
Typ dokumentu Územní plán
Obec Žďár nad Orlicí
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 13. 8. 1997
Účinnost OOP 9. 9. 1997
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=7007859
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Žďár nad Orlicí
Poznámka
Architekti
Křelina František
Území
Žďár nad Orlicí (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Žďár nad Orlicí

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 10. 8. 1995
Poznámka schválení pořízení: 19.12.1994
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 26. 6. 1997
Datum veřejného projednávání
Poznámka