Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 3 ÚP Pilníkov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Pilníkov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 17. 12. 2019
Účinnost OOP 22. 1. 2020
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=3377933&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Pilníkov
změna č. 2 ÚP Pilníkov
změna č. 1 ÚP Pilníkov
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Smilnický Vladimír (Tenet, spol. s r. o.)
Území
Pilníkov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Pilníkov změna č. 2 ÚPSÚ Pilníkov 26. 2. 2009 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 1 ÚPSÚ Pilníkov 30. 8. 2001 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 3 ÚPSÚ Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov ÚPSÚ Pilníkov 12. 11. 1986 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 3 ÚP Pilníkov 17. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 1 ÚP Pilníkov 14. 10. 2016 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov ZÚ Pilníkov 21. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 2 ÚP Pilníkov 26. 9. 2019 ne ne ne ne ano
Pilníkov ÚP Pilníkov 18. 12. 2014 ano ano ano ano ano ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 24.4.2019
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 25101/UP/2019
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 18. 11. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 25. 9. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka