Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Pilníkov
Název změna č. 3 ÚP Pilníkov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Pilníkov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=12061
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Smilnický Vladimír (Tenet, spol. s r. o.)
Území
Pilníkov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 24.4.2019
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 25. 9. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka