Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Pilníkov
Název změna č. 3 ÚP Pilníkov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Pilníkov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 6. 1. 2020
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=3377933&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Smilnický Vladimír (Tenet, spol. s r. o.)
Území
Pilníkov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 24.4.2019
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 25101/UP/2019
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 18. 11. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 25. 9. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka