Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Pilníkov
Název změna č. 2 ÚPSÚ Pilníkov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Pilníkov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 26. 2. 2009
Účinnost OOP 13. 3. 2009
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=12061
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Pilníkov
Poznámka
Architekti
Smilnický Vladimír
Území
Pilníkov (obec)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
111803_1 zrušeno zcela 1. 1. 2010 -

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2008
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení 31. 7. 2008
Poznámka
Návrh
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18861/UP/2008/Du
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 27. 11. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka