Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Pilníkov
Název změna č. 2 ÚP Pilníkov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Pilníkov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=3377933&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Smilnický Vladimír
Území
Pilníkov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení : 15.2.2018
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 13. 3. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka