Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 3 ÚP Pilníkov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Pilníkov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 17. 12. 2019
Účinnost OOP 22. 1. 2020
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=3377933&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Pilníkov
změna č. 2 ÚP Pilníkov
změna č. 1 ÚP Pilníkov
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Smilnický Vladimír (Tenet, spol. s r. o.)
Území
Pilníkov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Pilníkov ÚP Pilníkov 18. 12. 2014 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov ÚPSÚ Pilníkov 12. 11. 1986 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 1 ÚP Pilníkov 14. 10. 2016 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 1 ÚPSÚ Pilníkov 30. 8. 2001 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 2 ÚP Pilníkov 26. 9. 2019 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 2 ÚPSÚ Pilníkov 26. 2. 2009 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 3 ÚP Pilníkov 17. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 3 ÚPSÚ Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov ZÚ Pilníkov 21. 3. 2012 ne ne ne ne ano
1
Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 24.4.2019
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 25101/UP/2019
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 18. 11. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 25. 9. 2019
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka