Dokumentace | Archiv - ÚP Pilníkov (18. 12. 2014) - nahrazeno dokumentací změna č. 1 ÚP Pilníkov

Archivováno
17. 2. 2015
Archivované skeny
Výkresy ano
Texty ano
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Pilníkov ÚPSÚ Pilníkov 12. 11. 1986 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 3 ÚPSÚ Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 1 ÚPSÚ Pilníkov 30. 8. 2001 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 2 ÚPSÚ Pilníkov 26. 2. 2009 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov ÚP Pilníkov 18. 12. 2014 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 2 ÚP Pilníkov 26. 9. 2019 ne ne ne ne ano
Pilníkov ZÚ Pilníkov 21. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 1 ÚP Pilníkov 14. 10. 2016 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 3 ÚP Pilníkov 17. 12. 2019 ano ano ne ne ano
1