Dokumentace | Archiv - ÚPSÚ Pilníkov (12. 11. 1986) - nahrazeno dokumentací ÚP Pilníkov

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Pilníkov