Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Osek
Typ dokumentu Územní plán
Obec Osek
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jíčín
Datum vydání OOP 13. 4. 2018
Účinnost OOP 28. 4. 2018
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=82807557
MINIS ano
SEA ano
Dotace ano
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Osek
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Osek (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Osek

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska 21602/UP/2010/Hg
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 25.1.2008
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 29. 4. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK–22259/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 21. 6. 2017
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 18. 10. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK–28870/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 23. 10. 2017
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-5153/UP/2018/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 7. 3. 2018
Poznámka