Osek - územní plán - změna č. 1 (právní stav) zpracovanný dle MiNiS  | TEXTY ÚP  | Údaje o obci v databázi Krajského úřadu  | Osek - změna č. 1 (právní stav) v bezešvém výkresu
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. Zpracováno 2007 - 2018 na základě dat zpracovatelů ÚP. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje mají informativní charakter