Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Osek
Typ dokumentu Územní plán
Obec Osek
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP 7. 12. 2018
Účinnost OOP 22. 12. 2018
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=82807557&RC_ZMENY=1
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Osek
Poznámka pořizováno zkráceným postupem (dle rozhodnutí zastupitelstva) archivováno ÚZ i změna
Architekti
Novotný Karel
Území
Osek (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Osek

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 16.8.2018
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 8. 10. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-26784/UP/2018/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 19. 11. 2018
Poznámka