Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Ještětice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Solnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov n. Kn.
Datum vydání OOP 8. 6. 1998
Účinnost OOP 3. 12. 1998
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasport.asp?RC_UPD=29431861
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Solnice
Poznámka ukončena platnost 14.12.2009 - vydáním ÚP Solnice
Architekti
Zemánková Jelena
Území
Solnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Solnice

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 28.9.1992
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 22. 5. 1998
Datum veřejného projednávání
Poznámka